lang lang lang lang

Tulekaitseimmutus DRICON

Tõestatud tulekaitse

Tulekahju süttimisel mängib ülimalt tähtsat osa aeg. Väärtuslikud minutid võivad päästa elusid. DRICON®-i tuleaeglustiga immutatud puit vähendab oluliselt tule pindmise leviku kiirust, kuumuse ja suitsu eritumist ning annab ohutuks lahkumiseks vajalikku aega.

 Dricon

Dricon on tuld aeglustava toimega puidu- ja vineeri immutuslahus, mille valmistamisel kasutatavad tuld aeglustavad kemikaalid ei sisalda halogeene, formaldehüüde, raskmetalle, sulfaate, ammooniumfosfaate ega lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Immutus ei mõjuta märkimisväärselt puidu või vineeri välisilmet. Driconi vedelik sisaldab lisandeid, mis annavad immutatud puidule ja vineerile suurema bioloogilise kestvuse.

Driconiga immutatud puitu ja vineeri saab paigaldada samade meetoditega nagu tavalist puitu ja vineeri.

Kasutus

Dricon sobib puidu või vineeri tuld aeglustavaks immutamiseks, mida võib kasutada kattekihita siseruumides või väljastingimustes koos kaitsva värvikihiga.

Tüüpilised lõppkasutusalad on järgmised:

•             sisemised paneelid ja seinte või lagede voodrid;

•             ilmastikumõjude eest kaitstud välisfasaad;

•             suure õhuniiskusega kasutuskohad (nt ujulad);

•             suitsuerituse suhtes tundlikud alad (nt maa-alused ehitised);

•             puidust ehitustarindid.

Lõikamine

Immutatud puitu võib järgata, tappida, puurida, kergelt lihvida ning vineeri võib saagida ilma tuletoimivust halvendamata (eeldusel, et lõigatud servad ühendatakse põkkliitega).

Puidu pikuti lõikamine (nt saagimine või profiili freesimine), ulatuslik puurimine või hööveldamine avab puidu südamiku (millel võivad olla madalamad tulekaitse omadused), mistõttu tuleks neid töid vältida. Soovituslik on teha kõik mehaanilise töötlemise operatsioonid ennem immutamist.

Ülevärvimine

Immutatud puidu või vineeri ülevärvimisel tuleb silmas pidada, et kasutatav värv ei halvendaks puidu tulekaitse omadusi.

Tulekaitse immutuse tootmine

Tulekaitse materjali tootmine on projekti põhine. Laos valmis immutatud ja kuivatatud materjali reeglina ei ole. Tulekaitse immutus on autoklaavis teostatav vaakum-surve meetodil toimuv protsess, mille tulemusel surutakse lahus puidu pooridesse. Immutatud puit tuleb üldjoones tagasi kuivatada niiskusele 18+/-2%. Erijuhtudel kuivatame puidu niiskusele 8+/-2%. Tarneaeg sõltub soovitud lõppniiskusest ja võib ulatuda kuni 6 nädalani.

Video

 Sertifikaadid

Nõuetekohaseks tulepüsivusklassi saavutamiseks peab puit olema testitud ja sertifitseeritud vastavalt Euroopa standardile EN 14915:2013, mille kohta peab materjali tootja väljastama vastavusdeklaratsiooni (DoP). 

Lotus Timber on oma tuletõkke töötlemise testinud, auditeerinud ja saanud toote „Dricon® Fire retardant treated timber“ kohta kehtiva CE sertifikaadi nr SC0483-14, mida saab kontrollida SP kodulehelt: www.sp.se

Kuuse täispuit (WW)

Paksuse ja tiheduse vahemik

12…75 mm, 357…600 kg/m3

Kuuse täispuidu tuletundlikkuse klass: B-s1,d0

 

Männi täispuit (RW)

Paksuse ja tiheduse vahemik

12…100 mm,  417…755 kg/m3

Männi täispuidu tuletundlikkuse klass: B-s2,d0

 

Lehise täispuit (LH)

Paksuse ja tiheduse vahemik

18…65 mm, 616…867 kg/m3

Lehise täispuidu tuletundlikkuse klass: B-s2,d0

 

Kasevineer toode -„Dricon® Fire retardant treated plywood“

Vastavus standardile EN 13986:2004+A1:2015 Lisa ZA

Kasevineer (PLY)

Paksuse ja tiheduse vahemik

12…75 mm, 613…713 kg/m3

Kasevineeri tuletundlikkuse klass: B-s1,d0

 

Tulekaitsega immutatud materjali paigaldus ja kinnitus

Kinnitatud mehaaniliselt tulekaitse immutatud männipuidust liistudele nimipaksusega 25 mm või vahetult aluspinnale, ilma õhkvaheta.

Aluspind

Kipsplaat (paberkattega) ja kõik muud vähemalt 12 mm paksused Euroklass A1 või A2 lõppkasutuse aluspinnad tihedusega ≥ 525 kg/m3.

Referentsid

NB! Toode NON-COM Exterior on puidule mõeldud tulekaitse immutuse meetod väliseks kasutuseks. Immutus- ja kuivatusprotsessi järel ei vaja puuitpinnad eraldi ülevärvimist.

Immutamine toimub ainult Inglismaal. 

 Rohkem infot leiab tootja kodulehelt www.archfiretreatments.co.uk