lang lang lang lang

Tasub teada enne ja pärast immutamist

PUIDU ETTEVALMISTAMINE IMMUTAMISEKS

Immutustehasesse saadetav kuiv ja puhas puit peab vastama järgmistele tingimustele:

 • kuivatatud niiskusesisalduseni 28% või alla selle;
 • kogu koor ja koorealune kiht peab olema eemaldatud;
 • materjalil ei tohi olla pori, saetolmu, pinnakatteid, pinnavett, plastkilet, jääd ega lund;
 • materjalil ei tohi olla mingeid märke bakterite kahjustusest, sinet, seen- ega putukakahjustusi;
 • võimaluse korral tuleb kõik lõikamised, töötlemised, hööveldamised, sälkamised ja puurimised teha enne immutamist (vt immutusjärgse töötlemise lõiku).
 • ÄRGE kinnitage metallkinniteid enne immutamist.
 • ÄRGE pingutage puidupaki kinnitusvöösid liiga tugevasti.
 • Võimaluse korral tehke immutamiseks kallutatud pakid, et soodustada puiduimmutusvedeliku väljanõrgumist.
 • Ladustage puit vaheliistudega, et ühtlustada immutusjärgset kuivatamist.
 • Võimaluse korral kasutage puidupakkides immutatud vaheliiste.
 • ÄRGE immutage polüeteeni mähitud puitu.
 • ÄRGE immutage külmunud puitu.

VÄLIMUS

Värskelt immutatud puidu lülipuit ja maltspuit on esimese 48 tunni jooksul veidi erineva tooniga. Hiljem omandab puit ühtlase rohelise välimuse. Värvuse erinevus võib tekkide lülipuidu ja maltspuidu erineva loomuliku tiheduse tõttu ning mõni lülipuit võib omandada tumedama tooni. Väliskeskkonna mõjul pleegib roheline värvus aeglaselt meepruuniks ja pika aja jooksul looduslikuks hõbehalliks. Vajaduse korral võib rohelise värvuse värskendamiseks kasutada katmiseks Restoli või Hickson Decori puiduõli, mis on müügil kui roheline Tanalised®. Sellistel juhtudel järgige alati kattematerjali tootja juhiseid. Lisateavet nende toodete kohta võite saada Arch Timber Protectioni nõustamisosakonnast.

Toonitud surveimmutatud puit Tanatone® on pruun. Tanatone® ei varja ega kata puidu süüd ega kata täielikult ilmastiku või mustuse põhjustatud tooni muutusi, sinet ega puidu vigastusi. Peale selle võib mõnele vaiku sisaldavale okaspuuliigile, näiteks sekvoiale, tekkida vaigu laike, kui puit on immutamise ajal veel toores/kuivamata. See võib juhtuda mõlema surveimmutatud puiduga Tanatone® ja Tanalised® E, kuid Tanatone® puhul on see silmapaistvam. Nagu muud puidu toonid, tuhmub ka pruun värvus aja jooksul. Vajaduse korral saab värvi värskendamiseks kasutada pintsliga pealekantavaid värvitooteid. Sellistel juhtudel järgige alati kattematerjali tootja juhiseid.

Parema ilmastikukaitse tagab suurendatud veehülgavusega surveimmutatud puit Tanalised® Extra. Samuti võib kasutada pintsliga pealekantavaid vetthülgavaid katteid, nagu Hickson Decor Waxcoat. Need on eriti tõhusad, kui neid kanda surveimmutatud puidu Tanalised® Extra pinnale korrapärase hooldustootena. Sellistel juhtudel järgige alati kattematerjali tootja juhiseid.

Pidage meeles, et puit on muutlik ja looduslik toode. Puidu juhuslik suur või kaootiline vaigusisaldus võib immutuskohas anda sinise tooni. Ilmastiku mõjul hajub see kiiresti immutatud puidu üldisesse värvitooni.

IMMUTUSE KINNITUS

Klientidel on soovitatav hankida endale nende tellimust hõlmav immutuse sertifikaat. Selle peab väljastama puidu immutanud ettevõte.

Palun arvestage, et immutusprotsessi arvväärtused muutuvad olenevalt puidu liigist, immutatud toodete lõppkasutusest ja nõutavast vastupidavusest bioloogilisele lagunemisele.

IMMUTATUD PUIDU IMMUTUSJÄRGNE HOIDMINE JA VÄLJASTAMINE

Surveimmutatud puitu Tanalised® E tuleb immutamise järel enne väljastamist ja kasutuselevõtmist hoida immutustehases kuni kuivamiseni. Puitu hoitakse selleks ettenähtud kuival alal, mis on kaitstud vihma ja otsese päikesekiirguse eest. Kuivamise aeg sõltub ilmastikuoludest, liigist, spetsifikatsioonist, puidu mõõtmetest, paki suurusest ja sellest, kas puit on saetud, hööveldatud või lihvitud. Tavaline aeg on kuni 48 tundi.

Immutatud puidu pakid tuleb seada kaldu, et kiirendada puiduimmutusvedeliku nõrgumist ja vältida pinna nakkumist. Soovitatav on laotada pakid üksteise kõrvale, et vältida tilkumist alumistele pakkidele.

Kliendi ja tarnija vahel sõlmitud lepetes tuleb määrata, millal on puit väljastamiseks valmis.

Ühendkuningriigist väljaspool võivad kehtida teistsugused kohalikud seadused.

IMMUTUSEJÄRGNE KUIVATAMINE

Kui vajatakse täpseid mõõtmeid, siis on soovitatav teha puidu eelnev töötlus lõpliku kasutuskeskkonna niiskusesisalduse juures. Sel juhul on töövõtja kohustatud kindlustama, et uuesti kuivatamise vajadusest on aru saadud ja seda ka tehakse.

Immutuse järel õhu käes kuivatatav puit tuleb virnastada lahtiselt hästi tuulutatavasse keskkonda, kuid kaitsta vihma ja lume eest. ÄRGE mähkige immutatud puitu polüteeni.

IMMUTUSEJÄRGNE TÖÖTLEMINE

Võimaluse korral tuleb kõik lõikamised, töötlemised, sälkamised ja puurimised teha enne immutamist.

Immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb lõigete, avade või sälkudega paljastunud puidu pinda pintseldada tootja juhiste järgi puiduimmutusvedelikuga Ensele®, et tagada kaitsekatte terviklikkus.

Saetud, hööveldatud, soonitud või freesitud toorikud tuleb immutamiseks uuesti immutustehasesse saata.

Mitte mingil juhul ei tohi aiaposte teritada pärast immutamist. Võimaluse korral tuleb vältida postide ja sammaste lühendamist. Sellise vajaduse ilmnemisel tuleb posti või sammast lühendada ülemisest otsast ja lõikepinda tuleb toote sildil olevate juhiste järgi pintseldada puiduimmutusvedelikuga Ensele®. Lisateavet Ensele® kohta võite saada Arch Timber Protectioni nõustamisosakonnast.

LIIMIMINE

Kui surveimmutatud puit Tanalised® E on kuivatatud niiskusesisalduseni alla 20% ja tasakaalustunud või jääb ±5% piiresse eeldatava kasutuskeskkonna niiskusesisaldusest, siis võib seda liimida enamiku vabamüügil olevate liimidega.

Surveimmutatud puitu Tanalised® võib liimida pärast pinnal oleva sette või mustuse eemaldamist traatharja või peenikese lihvpaberiga.

Pidage nõu liimaine tootjaga ja valige kasutuskoha keskkonnatingimustele ja koormusnõuetele vastav liimaine. Küsige liimaine tootjalt vastava toote sobivust ja kasutatavust ning järgige asjakohaseid riiklikke standardeid.

Koormatud konstruktsioonides kasutatakse tavaliselt fenool-resortsinool-formaldehüüd-, resortsinool-formaldehüüd-, fenool-formaldehüüd-, melamiin-karbamiid-formaldehüüd-, melamiin-formaldehüüd-, karbamiid-formaldehüüd- või emulsioonpolümeer-isotsüanaatliime.

Mittekoormatud konstruktsioonides kasutatakse tavaliselt emulsioonpolümeer-isotsüanaat-, polüuretaan-, polüvinüülatsetaat-, karbamiid-formaldehüüd-, melamiin-karbamiid-formaldehüüd-, melamiin-formaldehüüd- ja fenool-resortsinool-formaldehüüdliime.

Niisketes ja välistingimustes kasutatakse tavaliselt fenool-resortsinool-formaldehüüd-, resortsinool-formaldehüüd- või fenool-formaldehüüdliime.

Kuivades sisetingimustes kasutatakse tavaliselt resortsinool-formaldehüüd-, fenool-formaldehüüd-, melamiin-karbamiid-formaldehüüd-, kaseiin-, polüvinüülatsetaat-, karbamiid-formaldehüüd- või emulsioonpolümeer-isotsüanaatliime.

LIIMITUD KOOSTUDE IMMUTAMINE

Puiduimmutusvedelikuga Tanalith® E immutatavad koostud võib enne liimida sobiva veekindla liimiga.

Tavaliselt kasutatakse fenool-resortsinool-formaldehüüd- või fenool-formaldehüüdliime.

Polüvinüülatsetaat-, kaseiin- või karbamiid-formaldehüüdliimid EI OLE soovitatavad.

Küsige liimaine tootjalt alati vastava toote sobivust ja kasutatavust ning järgige asjakohaseid riiklikke standardeid.

On oluline, et liimiribad oleksid liimi tootja nõuete kohaselt enne koostu immutamisele saatmist täielikult kõvenenud, tavaliselt kulub selleks mitu ööpäeva.

Kinniste õõnsuste olemasolul tuleb nendesse puurida puiduimmutuslahuse sisse- ja väljapääsuavad.

Varasemas süsteemis kasutati BS1204 kohast vineeri klassi WBP (ilmastiku- ja keetmiskindel). See standard on nüüdseks tühistatud.

Nüüd põhinevad vineeri klassid standardil BS EN 636 (kuivad, niisked ja välistingimused), mis omakorda põhinevad standardi BS EN 314 osa 2 liimühenduse klassidel 1, 2 ja 3. Nüüd tuleb kasutada kas WBP või standardi BS EN 636 väliskasutuse klassiga vineeri (BS EN 314, osa 2, liimühenduse klass 3). Niiskete tingimuste klass (liimühenduse klass 2) võib olla vastuvõetav, kuid plaadi tootjalt või tarnijalt tuleb küsida kinnitust selle kohta, et niiskete tingimuste klassi plaati võib immutada kõrgvaakumi all.

PINNAKATTED

Surveimmutatud puitu Tanalised® E ei ole vaja kaitseomaduste säilitamiseks värvida ega peitsida.

Vabamüügil on palju pinnakattetooteid ja kuigi Arch Timber Protection on katsetanud laia valiku toodete ühilduvust surveimmutatud puiduga Tanalised® E, ei ole siiski võimalik neid kõiki katsetada. Enne surveimmutatud puidu Tanalised® E katmist küsige alati nõu kattematerjali tootjalt.

Kui surveimmutatud puitu Tanalised® E on vaja värvida, peitsida või lakkida, siis tuleb puit kuivatada kogu ristlõike ulatuses. Järgige alati tootja juhiseid ja arvestage suurima lubatava niiskusesisaldusega.

Puiduimmutusvedelikuga immutamine ei asenda karestamist, alusvärvimist või kruntimist.

Veepõhiste pinnakatete pealekandmisel võib värvus mõnikord muutuda. Sel juhul laske pinnakate täielikult ära kuivada. Seejärel kandke peale toote lisakiht, eelistatavalt võimalikult tihke ja suure kuivainesisaldusega. Surveimmutatud puidule Tanatone® EI OLE soovitatav kanda läbipaistvaid värvisüsteeme.

METALLKINNITUSED JA TARVIKUD

ÜLDINE SOOVITUS

On oluline järgida iga metalltoote valmistaja esitatud sobivussoovitusi, eeldatavat soovitatavat kasutusaega ja kokkupuute eritingimusi.

Surveimmutatud puidul Tanalised® E on pikk eeldatav kasutusaeg ning selle kinnitamisel tuleb kasutada samaväärse kasutusajaga metallkinnitusi ja tarvikuid.

 • Metallkinnituste omadusi mõjutavad keskkonnatingimused, nagu niiskusesisaldus, temperatuur, õhu saastatus, ranniku lähedus, puidu liik ja galvaanitud kihi paksus.
 • Hea tava on puurida kinnituste jaoks juhtavad, eriti kruvide keeramisel puidutooriku serva või otsa lähedale.
 • Ühendage klambrid, kinnitused ja tarvikud alles pärast immutamist puiduimmutusvedelikuga ja puidu niiskusesisalduse langetamist alla 20%.
 • Eelneva kõrval tuleb standardi BS 5268 osa 3 lõike 5.5 kohaselt kuivatada siseehituseks kasutatav puit, näiteks fermide puit enne koostamist niiskusesisalduseni alla 22%, ning hoida puitu ladustamise ja paigalduskohale tarnimise ajal sellistes tingimustes.
 • Galvaanimine tagab kaitsva tsingikihi. Kirjelduse koostaja peab teadma, et galvaanitud katteid on saada mitmesuguses paksuses ja mida paksem on galvaanitud kate, seda pikem on eeldatav kasutusaeg. Galvaanimistase peab olema samaväärne lõppkasutuse kaitsetasemega.
 • Elektriliselt kaetud metallidel on ainult õhuke kaitsekiht ja see ei ole ette nähtud välisrakenduste jaoks.
 • Väliskasutuse korral, kui puit võib märjaks saada ja vajatakse pikka kasutusiga, tuleb eelistatavalt kasutada suurema korrosioonikindlusega austeniitse struktuuriga roostevabast terasest AISI-316, ränipronksist või vasest kinnitusi.
 • Kinnituste/tarvikute omavahelise galvaanilise korrosiooni vältimiseks ei tohi kasutada samas ühenduses erinevaid metalle. ÄRGE ühendage omavahel galvaanitud ja roostevabast terasest osasid.
 • Järgige standardi BS 5534:2003 eeskirja katuse plaatimise ja kividega katmise kohta. Plaatide naelad peavad olema valmistatud vasest, fosforpronksist või ränipronksist. Kivide naelad peavad olema valmistatud austeniitsest roostevabast terasest, vasest, fosforpronksist või ränipronksist. Alumiiniumist või galvaanitud terasest naelu ei soovitata kasutada.

METALLKINNITUSED JA TARVIKUD (järg)

 • Eurokoodeks 5 (BS EN 1995-1-1: 2004) annab siseehituses kasutatavate kinnituste ja tarvikute materjalide korrosioonikaitse miinimumnõuded väikese ohtlikkusega olukordadesse (kasutusklassid 1 ja 2), kus immutatud puidu niiskusesisaldus ei ületa kogu kasutusaja jooksul 20%.
 • Olukordades, kus niiskusesisaldus ületab 15% või on võimalik niiskuse veeldumine, tuleb vältida vahetut kokkupuudet alumiiniumiga.
 • Kui üle 18% niiskusesisaldusega kohtades ei ole võimalik vältida alumiiniumi kasutamist, siis tuleb see eraldada puidust bituumen-, epo- või muu läbitungimatu kihiga või elektrit isoleeriva kattega. Soovitatav on kasutada nailon‑/plastseibe.
 • Ohutuse kindlustamiseks oluliste ja koormust kandvate osade kinnitusi tuleb korrapäraselt kontrollida ning vajaduse korral asendada.

•   Ujulate hoonetes kasutatavate kinnituste valimisel tuleb küsida nõuandeid vastava ala asjatundjatelt. Põhjalikumad soovitused on esitatud Nickel Development Institute’i dokumendis roostevaba terase kasutamise kohta ujulate hoonetes (1995).

TÜÜPILISED KASUTUSALAD

Mingile kasutusalale sobivuse või asjakohastele standarditele ja tehnilistele nõuetele vastavuse kahtluste korral on soovitatav pöörduda käesolevas dokumendis esitatud aadressil Arch Timber Protectioni poole.

See nimekiri ei ole lõplik, vaid annab üldise ülevaate puitudest ja puidutoodetest, mida saab immutada puiduimmutusvedelikuga Tanalith® E. Immutusprotsessi arvväärtused muutuvad puidu lõppkasutuse ja puidu liigi järgi. Seetõttu tuleb kindlasti tagada, et puit oleks töödeldud õige spetsifikatsiooni järgi. Teatavateks lõppkasutusteks, nagu välipõrandad, fassaadikatted ja mänguasjad, võib olla soovitatav kasutada vetthülgavat immutatud puitu Tanalised® Extra. Vajaduse korral pöörduge lisateabe saamiseks Arch Timber Protectioni nõustamisosakonda.

Välistingimustes kasutatava immutatud või immutamata puidu kirjelduses tuleb juhtida tähelepanu materjali kalduvusele määrida külgnevaid heledatoonilisi pindu (nagu krohv, sillutisekivid või kaetud puit) ilmastiku mõjul loomulikult leostuvate ainetega. Määrimise mõju tuleb eriti rõhutada immutatud puidu Tanatone® korral, kuigi selle tekkimise võimalus väheneb aja jooksul. Väliskeskkonnas kasutamisel on ülimalt soovitatav, et pindade värvimuutuste vältimiseks oleks puidu ja nende pindade kokkupuude välistatud kujunduslike võtetega.

Immutatud puitu tuleb kuivatada käesolevas dokumendis esitatud juhiste järgi.

EHITUS

Struktuurielemendid ja üldpuit elamutes, äri- ja avalikes hoonetes, nagu seinasõrestikud, aluspinnad, talad, laagid, vahelaed, puitkatus, välistapid, roovitis, vooder, katusesindlid jne.

AIA- JA MAASTIKUKUJUNDUS

Välipõrandasüsteemid, lehtlad, varikäigud, sillad, suvemajad, mulde piirdeseinad, kalatiikide piirete puit (ei tohi vahetult veega kokku puutuda), mänguväljakute seadmestik, muru piirded, piirdeaiad, piknikupingid ja -lauad, suunaviidad ning prügiurnid. Mõnedes rakendustes, eriti õhukeste kattepuitude korral võib olla sobilik kasutada pintsliga pealekantavat veetõrjevahendit või immutatud puitu Tanalised® Extra, millel on vetthülgavad omadused. Vajaduse korral pöörduge lisateabe saamiseks Arch Timber Protectioni nõustamisosakonda.

TAIMEKASVATUS JA AIANDUS

Mulda sisaldavad peenrad (surveimmutatud puidu kasutamine ei muuda mulla orgaanilist koostist), viljapuude toed, ronitaimede postid ja sõrestikud. Vajaduse korral pöörduge lisateabe saamiseks Arch Timber Protectioni nõustamisosakonda.

PIIRDED, TARAD JNE

Ümarad looduslikud või treitud ja neljakandilised saetud piirdeaia postid, käsipuud, pöördväravad, väravad ja väravapostid, maanteede, loomakasvatus- ja turvaalade piirded ning pääslad.

TRANSPORT

Rongide ja maanteesõidukite põrandad ning muu puit, konteinerite põrandad ja vooder, pakkekastid, kaablipoolid ja trümmiluugid (Austraalia karantiininõuded).

MUU TEHNIKA

Ülekandepostid, raudteeliiprid, põrandad, sõrestikud, portaalid, sillad ja sillaplaadid, käsipuud, kaablite juhtteed ning müratõkked.

TERVISHOID, OHUTUS, KÄSITSEMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Järgige surveimmutatud puidu ja vineeri Tanalised® E klienditeabe kaarti. Seda saab Arch Timber Protectioni nõustamisosakonnast. Klienditeabe kaart on oluline ka keskkonnaohtlike ainete kontrolli direktiivi (COSHH) seisukohalt.