lang lang lang lang

Hyvä tietää ennen kyllästämistä ja sen jälkeen

PUUN VALMISTELU KYLLÄSTYSTÄ VARTEN

Kyllästyslaitokseen lähetettävän kuivan ja puhtaan puutavaran tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Kuivatun puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 28 %.
 • Kuoren ja nilakerroksen tulee olla poistettu.
 • Materiaalissa ei saa olla kuraa, sahanpölyä, pinnoitteita, pintavettä, muovikelmua, jäätä eikä lunta.
 • Materiaalissa ei saa olla minkäänlaisia merkkejä bakteerivaurioista, sinistymää tai sienten tai hyönteisten aiheuttamia vaurioita.
 • Kaikki leikkaukset, työstöt, höyläykset, loveukset ja poraukset tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kyllästystä (katso puun työstäminen kyllästyksen jälkeen -kappale).
 • ÄLÄ kiinnitä ennen kyllästystä metalliliittimiä.
 • ÄLÄ kiristä puunipun kiinnityshihnoja liikaa.
 • Tee kyllästystä varten mahdollisuuksien mukaan vinot niput, jotta puunkyllästysneste valuisi helpommin pois.
 • Käytä puun varastointiin välilistoja, jotta puu kuivuu mahdollisimman yhtenäisesti kyllästyksen jälkeen.
 • Mikäli mahdollista, käytä puunipuissa kyllästettyjä välilistoja.
 • ÄLÄ kyllästä polyeteenimuoviin käärittyä puuta.
 • ÄLÄ kyllästä jäätynyttä puuta.

ULKONÄKÖ

Juuri kyllästetyn puun sydänpuu ja pintapuu ovat ensimmäisen 48 tunnin ajan hieman erisävyisiä. Myöhemmin väri tasoittuu tasaisen vihreäksi. Värierot saattavat johtua sydän- ja pintapuun luonnollisesta tiheyserosta, ja jotkin sydänpuut saattavat värjäytyä tummemmiksi. Ulkoisen ympäristön vaikutuksesta vihreä väri haalistuu hitaasti hunajanruskeaksi ja pidemmän ajan kuluessa hopeanharmaaksi. Vihreän värin uusimiseen voidaan käyttää tarvittaessa Restol- tai Hickson Decor -puuöljyjä, joita myydään tuotenimellä Tanalised® vihreä. Noudata valmistetta käyttäessäsi aina pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeita. Lisätietoja kyseisistä tuotteista saa Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta.

Tanatone®-painekyllästetty puu on ruskeaa. Tanatone® ei peitä puunsyytä, eikä se peitä täysin ilmaston tai lian aiheuttamia sävyeroja, sinistymää tai vaurioita. Joihinkin pihkaa sisältäviin havupuulajeihin, kuten punapuuhun (sequoia), saattaa muodostua pihkalaikkuja, mikäli puu on kyllästyksen aikana vielä kosteaa tai kuivattamatonta. Se saattaa tapahtua sekä Tanatone®- että Tanalised® E -kyllästeainetta käytettäessä, mutta Tanatone®-valmistetta käytettäessä eron huomaa selvemmin. Kuten muutkin sävyt, myös ruskea haalistuu ajan kuluessa. Värin uusimiseen voidaan käyttää tarvittaessa pensselillä levitettäviä maalituotteita. Noudata siinä tapauksessa aina pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeita.

Paremman säänkestävyyden varmistaa vettä hylkivällä Tanalised® Extra -aineella kyllästetty puu. Voidaan käyttää myös pensselillä levitettäviä vettä hylkiviä aineita, kuten Hickson Decor Waxcoat. Ne ovat erityisen tehokkaita, kun niitä käytetään säännöllisesti Tanalised® Extra -aineella painekyllästetyn puun hoitoaineena. Noudata siinä tapauksessa aina pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeita.

Muista, että puu on elävä ja luonnollinen materiaali. Puun satunnaisen suuri tai epätasainen pihkapitoisuus saattaa saada aikaan kyllästyspaikassa sinisen sävyn. Ilmaston vaikutuksesta se sulautuu nopeasti kyllästetyn puun yleiseen sävyyn.

KYLLÄSTYKSEN SERTIFIOINTI

Asiakkaan on suositeltavaa hankkia itselleen tilauksen käsittävä kyllästyssertifikaatti. Puutavaran kyllästäneen yrityksen tulee luovuttaa se.

Pyydämme ottamaan huomioon, että kyllästysprosessin lukuarvot muuttuvat puulajin ja kyllästettyjen tuotteiden lopullisen käytön mukaan sekä sen mukaan, miten kestävää puutavara on biologista hajoamista vastaan.

PAINEKYLLÄSTETYN PUUN VARASTOINTI JA LUOVUTUS

Tanalised® E -kyllästysaineella painekyllästetty puutavara tulee varastoida kyllästyksen jälkeen ja ennen luovutusta ja käyttöönottoa kyllästyslaitoksessa, kunnes se on kuivunut. Puutavara varastoidaan siihen tarkoitetulla kuivalla alueella, joka on suojattu sateelta ja suoralta auringonvalolta. Kuivumisaika riippuu sääolosuhteista, puulajista, erittelyistä, puutavaran mitoista, nipun koosta sekä siitä, onko puutavara sahattua, höylättyä vai hiottua. Tavallinen kuivumisaika on noin 48 tuntia.

Kyllästettyä puuta sisältävät niput tulee asettaa vinoon, jotta nopeutettaisiin puunkyllästysnesteen valumista ja vältettäisiin pintojen tarttuminen toisiinsa. On suositeltavaa asettaa niput vierekkäin, jotta vältetään aineen valuminen alempien nippujen päälle.

Asiakkaan ja toimittajan välillä solmitussa sopimuksessa tulee määritellä, milloin puutavara on luovutusvalmista.

Ison-Britannian ulkopuolella saattaa olla voimassa toisenlaisia paikallisia lakeja.

KUIVATUS KYLLÄSTYKSEN JÄLKEEN

Mikäli mittojen tulee olla tarkkoja, on suositeltavaa tehdä puun alustava työstö ympäristössä, jossa on lopullista käyttöympäristöä vastaava kosteuspitoisuus. Urakoitsija on siinä tapauksessa velvollinen varmistamaan, että uudelleen kuivatuksen tarve on ymmärretty ja että uudelleen kuivatus myös tehdään.

Kyllästyksen jälkeen ulkona kuivatettava puutavara tulee pinota hyvin tuulettuvaan paikkaan ja suojata sateelta ja lumelta. ÄLÄ kääri kyllästettyä puuta polyeteenimuoviin.

PUUN TYÖSTÄMINEN KYLLÄSTYKSEN JÄLKEEN

Kaikki leikkaukset, työstöt, loveukset ja poraukset tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kyllästämistä.

Kyllästetyn puun leikkaamisen, höyläämisen, loveamisen ja poraamisen jälkeen leikkausten, aukkojen tai lovien paljastama puupinta tulee sivellä Ensele®-puunkyllästysaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta varmistettaisiin suojakerroksen yhtenäisyys.

Sahatut, höylätyt, uritetut tai jyrsityt aihiot tulee lähettää uudelleen kyllästyslaitokseen kyllästettäviksi.

Aitatolppia ei saa missään tapauksessa teroittaa kyllästyksen jälkeen. On vältettävä mahdollisuuksien mukaan tolppien ja pylväiden lyhentämistä. Mikäli siihen ilmenee tarvetta, tolppaa tai pylvästä tulee lyhentää yläpäästä ja leikkauspinta tulee sivellä Ensele®-puunkyllästysaineella tuotteen etiketissä olevien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Ensele®-puunkyllästysaineesta saa Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta.

LIIMAUS

Mikäli Tanalised®E -kyllästysaineella painekyllästetty puutavara on kuivatettu siten, että sen kosteuspitoisuus on alle 20 % tai kosteus on tasapainottunut tai se jää ±5 %:n rajoihin oletettavan käyttöympäristön kosteuspitoisuudesta, sitä voidaan liimata useimmilla vapaasti myytävänä olevilla liimoilla.

Tanalised®-kyllästysaineella kyllästettyä puuta voidaan liimata, kun sen pinnassa olevat saostumat tai epäpuhtaudet on poistettu teräsharjalla tai hienolla hiekkapaperilla.

Neuvottele liiman valmistajan kanssa ja valitse käyttökohteen ympäristöolosuhteita ja enimmäiskuormitusta vastaava liima-aine. Kysy liima-aineen valmistajalta tuotteen sopivuudesta ja käytettävyydestä ja noudata asianmukaisia kansallisia standardeja.

Kuormitetuissa rakenteissa käytetään tavallisesti fenoli-resorsinoli-formaldehydi-, resorsinoli-formaldehydi-, fenoli-formaldehydi-, melamiini-karbamidi-formaldehydi-, melamiini-formaldehydi-, karbamidi-formaldehydi- tai emulsiopolymeeri-isosyanaattiliimoja.

Kuormittamattomissa rakenteissa käytetään tavallisesti emulsiopolymeeri-isosyanaatti-, polyuretaani-polyvinyyliasetaatti-, karbamidi-formaldehydi-, melamiini-karbamidi-formaldehydi-, melamiini-formaldehydi- ja fenoli-resorsinoli-formaldehydiliimoja.

Kosteissa tiloissa ja ulkotiloissa käytetään tavallisesti fenoli-resorsinoli-formaldehydi-, resorsinoli-formaldehydi- tai fenoli-formaldehydiliimoja.

Kuivissa sisätiloissa käytetään tavallisesti resorsinoli-formaldehydi-, fenoli-formaldehydi-, melamiini-karbamidi-formaldehydi-, kaseiini-, polyvinyyliasetaatti-, karbamidi- formaldehydi- tai emulsiopolymeeri-isosyanaattiliimoja.

LIIMATTUJEN OSAKOKOONPANOJEN KYLLÄSTÄMINEN

Tanalith® E -puunkyllästysnesteellä kyllästettävät osakokoonpanot voidaan liimata sopivalla liimalla ennen kyllästystä.

Tavallisesti käytetään fenoli-resorsinoli-formaldehydi- tai fenoli-formaldehydiliimoja.

Polyvinyyliasetaatti-, kaseiini- tai karbamidi-formaldehydiliimoja EI suositella.

Kysy aina liima-aineen valmistajalta tuotteen sopivuudesta ja käytettävyydestä ja noudata asianmukaisia kansallisia standardeja.

On tärkeää, että liimaraidat ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti täysin kovettuneet ennen osakokoonpanon kyllästettäväksi lähettämistä. Siihen kuluu tavallisesti useita vuorokausia.

Mikäli esiintyy umpinaisia onteloita, niihin on porattava puunkyllästysaineen sisäänmeno- ja poistuloaukot.

Aikaisemmassa järjestelmässä käytettiin BS 1204 -standardin mukaista WBP-vaneria (sään ja keittämisen kestävä). Kyseinen standardi on sittemmin mitätöity.

Nykyisin vanerin tulee täyttää standardin BS EN 636 vaatimukset (kuivat ja kosteat tilat sekä ulkotilat), ja ne perustuvat BS EN 314-2 -liimausluokkiin 1, 2 ja 3. Nykyään tulee käyttää joko WBP-vaneria tai standardin BS EN 636 mukaista ulkokäyttöön soveltuvaa vaneria (BS EN 314-2, liimausluokka 3). Kosteiden olosuhteiden käyttöluokka (liimausluokka 2) saattaa olla hyväksytty, mutta levyn valmistajalta tai toimittajalta tulee kysyä vahvistus sille, että käyttöluokan 2 (kosteissa olosuhteissa käytettävää) levyä voidaan painekyllästää.

PINNOITTEET

Tanalised® Extra -kyllästysaineella painekyllästettyä puuta ei tarvitse maalata eikä petsata suojaominaisuuksien säilyttämiseksi.

Paljon erilaisia pintakäsittelytuotteita on vapaasti myytävänä, ja vaikka Arch Timber Protection on testannut useiden tuotteiden yhteensopivuuden Tanalised® E -aineella painekyllästetyn puun kanssa, niitä kaikkia ei kuitenkaan ole mahdollista testata. Kysy aina neuvoa ennen Tanalised® E -aineella painekyllästetyn puun pintakäsittelyä.

Mikäli Tanalised® E -aineella painekyllästetty puu tulee maalata, petsata tai lakata, puu tulee kuivattaa läpi koko poikkileikkauksen. Noudata aina valmistajan ohjeita ja ota huomioon suurin sallittu kosteuspitoisuus.

Puunkyllästysnesteellä kyllästäminen ei korvaa karhennusta, pohjamaalausta tai pohjustusta.

Vesipohjaisia pinnoitteita levitettäessä väri saattaa toisinaan muuttua. Siinä tapauksessa pinnoitteen tulee antaa kuivua hyvin. Sen jälkeen tulee levittää toinen kerros valmistetta, joka on mahdollisimman tiheää ja jolla on suuri kuiva-ainepitoisuus. Tanatone®:lla painekyllästetylle puulle EI OLE suositeltavaa levittää läpikuultavia maaleja.

METALLILIITTIMET JA LIITOSTARVIKKEET

YLEINEN SUOSITUS

On tärkeää noudattaa jokaisen metallituotteen valmistajan esittämiä sopivuutta koskevia suosituksia, oletettavaa suositeltavaa käyttöaikaa ja liitoskohtaa koskevia erityisehtoja.

Tanalised® E:llä painekyllästetyn puun oletettava käyttöikä on pitkä, ja sen kiinnittämiseen tulee käyttää sellaisia metalliliittimiä ja liitostarvikkeita, joilla on sama käyttöaika.

 • Metalliliittimien ominaisuuksiin vaikuttavat ympäristöolosuhteet, kuten kosteuspitoisuus, lämpötila, ilmansaasteet, rannikon läheisyys, puulaji ja galvanointikerroksen paksuus.
 • On hyvä keino porata liittimiä varten ohjausreiät, erityisesti kiinnitettäessä ruuveja puutavaran reunan tai pään lähelle.
 • Liitä hakaset, liittimet ja liitostarvikkeet vasta puunkyllästysaineella kyllästämisen jälkeen ja kun puutavaran kosteuspitoisuus on alle 20 %.
 • Edellä esitetyn lisäksi sisärakentamiseen käytetty puutavara, esimerkiksi kaariristikkopuut, tulee kuivattaa ennen kokoamista standardin BS 5268-3 kohdan 5.5 mukaisesti siten, että niiden kosteuspitoisuus on alle 22 %, ja puutavaraa tulee säilyttää varastointi- ja asennuspaikalle toimittamisen aikana vastaavissa olosuhteissa.
 • Galvanointi varmistaa suojaavan sinkkikerroksen. Kuvauksen laatijan tulee tietää, että galvanointikerroksia on saatavana eri paksuuksina ja mitä paksumpi galvanointikerros on, sitä pidempi on oletettava käyttöikä. Galvanoinnin tason tulee olla samanarvoinen lopullisen käytön suojaustason kanssa.
 • Sähköisesti pinnoitetuilla metalleilla on vain ohut suojakerros, jota ei ole tarkoitettu ulkosovelluksiin.
 • Ulkokäytössä, jossa puu voi kastua ja jossa vaaditaan pitkäikäisyyttä, on käytettävä mieluummin rakenteeltaan austeniittisia ruostumattomasta AISI-316-teräksestä, piipronssista tai kuparista valmistettuja liittimiä, jotka kestävät paremmin korroosiota.
 • Liittimien ja liitostarvikkeiden keskinäisen galvaanisen korroosion välttämiseksi samassa liitoksessa ei saa käyttää eri metalleja. ÄLÄ yhdistä keskenään galvanoituja ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja osia.
 • Noudata standardin BS 5534:2003 ohjeita katon laatoituksesta ja tiilillä kattamisesta. Levyjen naulojen tulee olla valmistettu kuparista, fosforipronssista tai piipronssista. Tiilien naulojen tulee olla valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, kuparista, fosforipronssista tai piipronssista. Alumiinisia tai galvanoidusta teräksestä valmistettuja nauloja ei suositella käytettäväksi.

METALLILIITTIMET JA LIITOSTARVIKKEET (jatkoa)

 • Eurokoodi 5 (BS EN 1995-1-1: 2004) antaa sisärakentamisessa käytettävien liittimien ja liitostarvikkeiden korroosiosuojausta koskevat vähimmäisvaatimukset matalan riskin tilanteisiin (käyttöluokat 1 ja 2), joissa kyllästetyn puun kosteuspitoisuus ei ylitä koko käyttöaikana 20:tä %.
 • Olosuhteissa, joissa kosteuspitoisuus ylittää 15 % tai kosteuden kondensoituminen on mahdollista, on vältettävä suoranaista kosketusta alumiinin kanssa.
 • Mikäli paikoissa, joiden kosteuspitoisuus on 18 %, ei ole mahdollista välttää alumiinin käyttöä, se tulee erottaa puusta bitumi- tai epoksikerroksella tai muulla läpäisemättömällä kerroksella tai sähköä eristävällä katteella. On suositeltavaa käyttää nailon- tai muoviprikkoja.
 • Turvallisuuden takaamiseksi tärkeiden ja kuormitusta kantavien osien kiinnikkeet tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa vaihtaa.

Uimahallirakennuksissa käytettäviä liittimiä valittaessa on kysyttävä neuvoa alan asiantuntijoilta. Perusteellisemmat suositukset on esitetty Nickel Development Instituten ruostumattoman teräksen käyttöä uimahallirakennuksissa (1995) käsittelevässä asiakirjassa.

TYYPILLISET KÄYTTÖALUEET

Mikäli epäillään johonkin käyttökohteeseen sopivuutta tai sitä, ovatko tuotteet asiamukaisten standardien ja teknisten vaatimusten mukaisia, on suositeltavaa ottaa yhteyttä Arch Timber Protectioniin tässä asiakirjassa esitettyyn osoitteeseen.

Kyseinen lista ei ole lopullinen vaan antaa yleiskuvan puutavarasta ja puutuotteista, joita voidaan kyllästää Tanalith® E -puunkyllästysaineella. Kyllästysprosessin lukuarvot muuttuvat puutavaran lopullisen käyttökohteen ja puulajin mukaan. Sen vuoksi on ehdottomasti varmistettava, että puutavara on käsitelty oikeiden ohjeiden mukaisesti. Tiettyyn loppukäyttöön, kuten ulkolattioihin, julkisivupäällysteisiin ja leluihin, saattaa olla suositeltavaa käyttää vettä hylkivää Tanalised® Extralla kyllästettyä puuta. Kysy tarvittaessa lisätietoja Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta.

Ulkotiloissa käytettävän kyllästetyn tai kyllästämättömän puun kuvauksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että materiaalilla on taipumus tahria viereisiä pintoja (kuten laastia, kivetyskiviä tai päällystettyä puuta) sään vaikutuksesta luonnollisesti liukenevilla aineilla. Likaamisen vaikutusta tulee painottaa erityisesti Tanatone®:lla kyllästetyssä puussa, vaikka sen mahdollisuus vähenee aikaa myöten. Ulkotiloissa on erityisen suositeltavaa, että puun ja mainittujen pintojen kosketusta vältettäisiin muotoilun keinoin pintojen värimuutosten välttämiseksi.

Kyllästetty puu tulee kuivattaa tässä asiakirjassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

RAKENTAMINEN

Rakenne-elementit ja yleispuu asuintaloissa, liikerakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa, kuten seinäsäleiköt, alustat, palkit, aluspuut, välikatot, puukatto, ulkotapit, alusrimoitus, vuoraus, kattopaanut ja niin edelleen.

PUUTARHA- JA MAISEMASUUNNITTELU

Ulkolattiat, huvimajat, pergolat, laiturit, kesämökit, rajaseinät, kalalammikkojen aitojen puutavara (ei saa olla välittömästi kosketuksissa veteen), leikkikenttien laitteet, nurmikkoaidat, raja-aidat, piknikkipenkit ja -pöydät, suuntaviitat ja roskasäiliöt. Joissain sovelluksissa, erityisesti ohutta katepuuta käytettäessä, saattaa olla sopivaa käyttää pensselillä levitettävää kosteudenpoistoainetta tai Tanalised® Extra -kyllästysainetta, jolla on vettä hylkivä ominaisuus. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta.

KASVIENVILJELY JA PUUTARHANHOITO

Kasvimaat (painekyllästetyn puun käyttö ei muuta mullan orgaanista koostumusta), hedelmäpuiden tuet, köynnöskasvien pylväät ja ristikot. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta.

AIDAT, TARHAT JA MUUT

Luonnonpyöreät tai sorvatut ja neliskanttiset sahatut raja-aidan tolpat, käsijohteet, kääntöportit, portit ja aidantolpat, maanteiden, karjanhoito- ja turva-alueiden aidat sekä sisäänkäynnit.

KULJETUS

Junien ja maantieajoneuvojen pohjat ja muut puuosat, konttien lattiat ja vuoraus, pakkauslaatikot, kaapelikelat ja ruumaluukut (Australian karanteenivaatimukset).

MUU TEKNIIKKA

Sähköpylväät, ratapölkyt, lattiat, säleiköt, portaalit, sillat ja siltalevyt, käsijohteet, kaapelitiet ja meluesteet.

TERVEYDENHOITO, TURVALLISUUS, KÄSITTELY JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Noudata Tanalised® E:llä painekyllästetyn puun ja vanerin käyttöturvallisuustiedotetta. Sen saa Arch Timber Protectionin asiakaspalvelusta. Käyttöturvallisuustiedote on tärkeä myös ympäristölle vaarallisten aineiden valvontaa koskevan direktiivin (COSHH) kannalta.